Vrijednosti PSA – Prostata specifičnog antigena i vjerovatnost postojana raka prostate

Bolesti mokraćnog sustava , , , , , , , ,

PSA u krvi – prostata specifični antigen spada u tkz. tumorske markere. On je bjelančevina koju stvaraju sve stanice prostate, a posebno puno stanice raka prostate. Povišenje PSA može ukazivati na rak prostate. U novije vrijeme određuje se i postotak “slobodnog – free” PSA u krvi koji može dati dodatne informacije o prostati. Važno je naglasiti da povišenje PSA ne znači uvijek postojanje raka prostate jer se PSA povisi i kod upale prostate ili ako je prostata jako velika zbog dobroćudnog povećanja prostate. S druge strane bilo je i bolesnika s normalnim PSA, ali s rakom prostate.

Američko urološko društvo dalo je slijedeće preporuke za procjenu postojanja raka prostata u odnosu na vrijednosti PSA i free PSA:

Kod ljudi kod kojih digitorektalni nalaz prostate (pipanje prostate prstom) nije sumljiv na rak, a ukupni PSA se kreće od 4 do 10ug/L vjerojatnost da imaju rak prostate u odnosu na vrijednosti free PSA je dana u donjem pregledu.

% free PSA 50-64 g. starosti 65-75 g.starosti:

00,00-10,00% 56% 55%
10,01-15,00% 24% 35%
15,01-20,00% 17% 23%
20,01-25,00% 10% 20%
>25,00% 5% 9%
Dakle što je postotak free PSA viši to je šansa za rak prostate manja, a za ukupni PSA vrijedi obratno, dakle što je on viši to je šansa za postojanje raka veća.
Naravno ovdje treba naglasiti da samo sniženje free PSA i povišenje ukupnog PSA nije jednako raku prostate. Treba uraditi i digotretalni pregled prostate, transrektalni ultrazvuk prostate i eventualno biopsije prostate. Tek integracijom svih tih podataka možemo dobiti jasnu informaciju o postojanju ili nepostojanju raka prostate.