Poliklinika Kvarantan
Krvni tlak, Uncategorized , , , , , , , , , , , ,

24-satno mjerenje krvnog tlaka

Holter za tlak

Kontinuirano ambulatno mjerenje krvnog tlaka

Mjerenja se provode u normalnom kućnom i radnom okruženju pacijenta tijekom 24 sata. Brojna  istraživanja pokazala su značajnu prednost 24-satnog mjerenja krvnog tlaka u odnosu na sporadična  mjerenja krvnog tlaka, posebno u predviđanju razvoja oštećenja krvnih žila, bubrega, srca i mozga u realnoj procjeni krvnog tlaka

Kako se provodi 24 satno mjerenje krvnog tlaka?
24-hr-bpPacijent tijekom 24 sata nosi na nadlaktici manžetu koja je spojena na digitalni aparat koji vrši mjerenja i pamti rezultate. Nakon provedenog mjerenja rezultati se prebacuju u računalo koje uradi statističku obradu,a potom liječnik prekontrolira rezultate i zaključke računala. Tijekom mjerenja očekuje se da pacijent provodi svakodnevne životne aktivnosti.
Koje su koristi od 24-satnog mjerenja krvnog tlaka?
 • 24 satno mjerenje krvnog tlaka s brojnim mjerenjima daje puno bolji uvid u dnevno i noćno kretanje tlaka i njegove varijacije.
 • Omogućava otkrivanja „hipretenzije bijele kute“- neki pacijenti kada vide liječnika dobiju skok krvnog tlaka, a kada se tlakovi mjere kod kuće oni su normalni.
 • Prati se odgovor na liječenje.
 • Otkriva se prikrivena arterjska hipertenzija.
 • Mogu se otkriti epizode hipotenzije – pada tlaka i tako objasniti omaglice, gubitci svijesti i sl.
Kod koga treba provesti 24-satno mjerenje krvnog tlaka?
 • Kod svakog pacijenta  koji ima stalno povišeni krvni tlak ili kod kojeg krvni tlak značajno varira.
 • Kod onih pacijenata koji u ambulanti imaju granične vrijednosti krvnog tlaka
 • Kod onih kod kojih se sumnlja da su otporni na neki lijek
 • Kod pacijentaka koji već imau oštećenje ciljnih organa – bubrega, srca, mozga, krvnih žila.
 • Ako se povišeni krvni tlak razvije  u trudnoći.
 • Kod bolesnika visokog rizika, npr.  onih sa šećernom bolesti, s bolesti mozga i rkvnih žila i kod onih s presađenim bubregom.
 • Onda kada se sumnja na  arterijsku hipretenziju bijele kute
 • Kod ortostatske hipertenzije – pada krvnog tlaka u stajanju.
 • Kod starijih bolesnika  sa sitoličkom arterijskom hipertenzijom – povišenim“gornjim“tlakom, a normalnim dijastoličkim -„donjim tlakom“.
Koje su granice krvnog tlaka?
 • Gornje granice krvnog tlaka tijekom   24-satnog mjerenja krvnog tlaka     tijekom dana su tlakovi jednaki ili niži od 140/90 mmHg
 • Gornje granice tlaka tijekom noćnih sati su jednake ili niže od 130/85 mmHg.
 • Prilikom  analize treba uzeti u obzir i  aktivnosti kojima se pacijent tijekom mjerenja bavio.