Bezbolna gastroskopija i kolonoskopija

Danas su  bezbolna gastroskopija i bezbolna kolonoskopija u sedaciji ( u anesteziji, narkozi ili pod narkozom)   rutinski postupak.

Kratkotrajna opća intravenozna sedacija (popularno nazvana narkoza) je postupak kod  kojeg bolesnik bolesnik u venu dobiva  sredstvo za uspavljivanje.  Danas su  bezbolna gastroskopija i bezbolna kolonoskopija u sedaciji ( u narkozi ili pod narkozom, u anesteziji)   rutinski postupak. Takva sedacija primjenjuje se  s ciljem da smanji osjećaj neugode koju takve pretrage  uzrokuju. Postupak je siguran i provodi se rutinski.   Dobro ga podnose   starije osobe te općenito bolesne  osobe kod kojih se  želi izbjeći naprezanje i bol kod dijagnostičke pretrage. Obično liječnik internist prije pregleda procijeni eventualne rizike takvog zahvata  i o tome se dogovori s liječnikom koji će voditi sedaciju.

Bitno  je da  bolesnik prije  provođenja kratkotrajne intravenozne sedacije za kolonoskopiju i gastroskopiju  6 sati ne uzima nikakvu hranu, a ako uzima neke lijekove o tome  se, kod dogovaranja pregleda,  mora posebno dogovoriti s liječnikom.

Iako je buđenje iz sedacije vrlo brzo i bez ikakvih posljedica, refleksi i  prosuđivanje su neko vrijeme malo usporeni. Stoga ne smijete voziti automobil ostatak dana, a  na pregled  treba doći s pratnjom.