Adresa i telefoni

  • Njegoševa 4a , 10 000 Zagreb
  • 098/ 323 243
  • 01/ 2304 320
FAX 01/ 2304 320
  • poliklinika.kvarantan@gmail.com
  • Van radnog vremena i u slučaju hitnosti: 098/ 323 243

Radno vrijeme

  • ponedjeljak i srijeda od 15 do 20 sati
    utorak, četvrtak i petak od 9 do 15 sati