Poliklinika Kvarantan

Opća internistička ordinacija

Dobar internist mora  biti u stanju razriješti 85-90 % internističkih bolesti

Internistički pregled je pregled kod kojeg doktor specijalist internist uzima detaljne podatke od pacijenta, potom obavlja i detaljni klinički pregled te u dogovoru s pacijentom odlučuje o daljnjim potrebnim pregledima. Doktor internist  mora imati široki spektar bolesti kojima se bavi, ali i s druge strane osjećaj kada treba konzultirati nekog subspecijalistu. Dobar internist mora  biti u stanju razriješti 85-90 % internističkih bolesti od kojih smo neke pobrojali dolje:

  • arterijska hipertenzija (povišeni krvni tlak)
  • koronarna bolest (angina pektoris – bol u prsima)
  • bolesti pluća, kronični bronhitis, astma, akutni bronhitis, upale pluća, upale sinusa, šećerna bolest (diabetes)
  • bolesti žlijezda s unutarnjim lučenjem (štitnjača, spolne žlijezde, hipofiza)
  • upalne bolesti crijeva (ulcerozni kolitis, Crohn-ova bolest)
  • tumori  crijeva- polipi crijeva i rak crijeva, gastritisi i ulkusi želuca i dvanajesnika
  • upale mokraćnih putova i upale bubrega te upale mjehura, upale prostate i rak prostate
  • poremećaji cirkulacije u venama i arterijama

Treba naglasiti da većina internističkih poliklinika ne nude ovako opsežan spektar pregleda kao što je to u našoj ustanovi.

Kakva je priprema potrebna za internistički pregled?
Nikakva posebna. Ako se planira vađenje krvi onda je dobro da barem 6 sati prije pregleda ništa ne jedete. Korisno je da donesete sve stare nalaze koje imate.