Rak-gušterače i retencija hrane u želucu, ultrazvuk

Karcinom pankreasa s komplikacijama

Eho ca gušterače s opstrukcijom izlaza iz želuca