Metastaza u jetri , ultrazvuk, poliklinika

Velika metastaza u jetri, rak gušterače

Eho prikaz jetre i metaze