Ambulanta za endokrinologiju, šećernu bolest i metabolizam

Briga za bolesnika uključuje odgovarajuću edukaciju bolesnika te tako prevenciji nastanka komplikacija

Voditeljica endokrinološke  ambulante je doc.dr.sc. prim. Spomenka Ljubić, specijalistica interne medicine, subspecijalistica dijabetologije i endokrinologije, primarijus  i naslovni docent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlena je Sveučilišnoj kliniciVuk Vrhovac”.

 Djelatnost ove ambulante Poliklinike Kvarantan obuhvaća

  • debljinu i mršavljenje pod kontrolom liječnika
  • poremećenu toleranciju glukoze i šećernu bolest
  • poremećaj metabolizma lipida
  • poremećaj metabolizma mokraćne kiseline (giht)
  • bolesti štitnjače
  • poremećaja metabolizma kalcija
  • probleme hipoglikemija

Značajno mjesto u brizi za bolesnike  pripada  metaboličkom sindromu koji ujedinjuje neke od ranije spomenutih bolesti :   šećernu bolest i predijabetesa, poremećaj lipida, poremećaj metabolizma mokraćne kiseline i arterijsku hipertenziju.

Giht- urički artritis

Slika noge zahvaćene napadom gihta- urički artritis. Poliklinika Kvarantan

Briga za bolesnika uključuje odgovarajuću edukaciju bolesnika te tako prevenciji nastanka komplikacija debljine, predijabetesa i šećerne bolesti, hiperlipidemije te metaboličkog sindroma općenito.