Ultrazvuk dojki

Ultrazvuk dojke (UZV dojke) pokazuje strukturu dojki. Najbolji rezultati u otkrivanju  pojedinih bolesti dojke postižu se  kombinacijom  ultrazvuka i mamografije dojki. Ultrazvukom se  analiziraju koža, potkožje, masno tkivo, mliječne žljezde te  eventualni čvorovi ili ciste u dojci. Ako se uoče sumljive promjene one se pod kontrolom ultrazvuka punktiraju i materijal se šalje na citološku analizu. Pregled dojki ultrazvukom nije kompletan bez pregleda limfnih čvorova u pazusima.

Razlozi za pregled dojki ultrazvukom mogu biti bol u dojci, krvržica  u dojci koja može biti bezopasna mastopatija, dobročudni tumor fibroadenom ili cista, a ponekad i zločudna promjena - rak dojke (karcinom dojke). Princip je da se svaka imalo sumljiva promjena ciljano citološki punktira.  Nakon punkcije radi  se citološka analiza dobivenog materijala.Ultrazvučni pregled dojki je potpuno bezopasan i bezbolan. 

Citološka punkcija je minimalno bolna, slično vađenju krvi iz vene.