Laboratorij

Laboratorij

U Poliklinici Kvarantan može se izvaditi krv za sve laboratorijske pretrage. Krv se potom dostavlja u više privatnih laboratorija. Za većinu pretraga nalazi su gotovi isti dan, ali na nalaze nekih pretraga treba čekati i nekoliko dana.

Krvne pretrage:

 • KKS (kompletna krvna slika), SE (sedimentacija)
 • GUK (glukoza u krvi), OGTT (test opterećenja glukozom), urati (mokraćna kiselina), urea, kreatinin, proteini, albumin, CPK, LDH, amilaza
 • jetrene probe: bilirubin, ALT, AST, GGT, AP, AFP
 • anemija: željezo (Fe), TIBC, UIBC, feritin
 • masnoće: ukupni kolesterol, HDL i LDL kolesterol, trigliceridi
 • elektroliti: kalij, natrij, kalcij, fosfati, kloridi
 • testovi zgrušavanja krvi: Pv (protrombinsko vrijeme), APTT, fibrinogen
 • tumorski markeri: PSA, fPSA, CEA, AFP, CA 125, CA 19-9, CA 15-3, CYFRA 21-1
 • hormoni štitnjače: T3, T4, TSH, fT3, fT4, antitijela štitnjače
 • spolni hormoni: LH, FSH, estradiol (E2), progesteron, prolaktin, testosteron, HCG, ß HCG, DHEA-S
 • imunološke pretrage: CRP (C-reaktivni protein), RF (reuma faktor), ASO (antistreptolizinski titar), Waaler Rose, IM (infektivna mononukleoza)
 • pretrage na A, B i C virus hepatitisa te virus HIV-a te na sifilis

Pretrage mokraće, stolice i ejakulata:

 • pretrage mokraće: kompletan urin, sediment urina
 • urinokultura s antibiogramom
 • spolno prenesene infekcije: Klamidija, Ureaplazma, Mikoplazma
 • bakteriološka analiza kulture urina i ejakulata
 • pretraga stolice na krv, bakterije i parazite