Ultrazvuk srca

Poliklinika Kvarantan nudi i ultrazvuk srca. Ultrazvuk srca je vrlo pouzdana metoda  koja opisuje veličinu srca, debljinu njegovih stjenki, promjene na zaliscima, postojanje izljeva oko srca, ispad funkcije pojedinih dijelova srca kod infarkta srca. Eho srca daje odlične informacije u situacijama zatajivanja srca te tako  daje smjer dalje dijagnostike i liječenja. Pregled i interpretacija mogu biti otežani  debljinom bolesnika i postojanjem kroničnog bronhitisa jer takva stanja otežavaju dobar prikaz srca.