Ultrazvuk limfnih čvorova

Ultrazvuk limfnih čvorova

Ultrazvuk limfnih čvorova i drugih površnih struktura ili tumora daje preciznu informaciju o njihovom karakteru i omogućava sigurnu punkciju pod kontrolom ultrazvuka.

Limfni čvorovi mogu biti povećani zbog upale ili tumora. Ultrazvuk već vizualno može sigurno razlikovati “dobroćudni” od ”zločudnog“ limfnog čvora.

Naime dobroćudno povećani limfni čvorovi su obično vretenasti i najčešće pojedinačni. Kod zloćudnih bolesti povećani limfni čvorovi su “u paketu”, obično njih nekoliko i okruglastog oblika. Ipak svako povećanja limfnih čvorova koje se ne može objasniti upalom treba detaljno analizirati. Treba sistematski pregledati pacijenta što uključuje pipanje vrata, pazuha, preponskih jama, ultrazvučni pregled limfnih čvorova u trbuhu uz aortu.

Svakako svaki *sumljivi čvor treba i citološki punktirati i potom analizirati. Sama punkcija je obično bezbolna.