Poliklinika Kvarantan
Kućno liječenje često je povoljnije za starije osobe jer nema drastične promjene sredine i time značajnog stresa

Primarijus doktor Marino Kvarantan – specijalist  internist, od svojih medicinskih početaka njeguje kućne posjete kao oblik brige i pomoći bolesnicima. S takvom djelatnošću nastavio je i nakon osnivanja ustanove  Poliklinika Kvarantan. Dugogodišnje iskustvo koje je stekao radom u općoj praksi i na KBC Rebro, omogućuje doktoru Kvarantanu postavljanje dijagnoze i liječenje velikog broja oboljelih u kućnim uvjetima.

Kućne posjete internista

Kućna posjeta s EKG-om

Ovakve kućne posjete posebno su pogodne za starije i  teže pokretne bolesnike. Pri tome se koristi i prijenosnim  ultrazvukom, EKG-om, spirometrom, oksimetrom, a može se organizirati i vađenje krvi  za laboratorijske  pretrage kod kuće bolesnika. Ponekad kada je to potrebno mogu se davati infuzije u kući.

Što je važno za ostvarivanje maskimalne koristi od kućne posjete?
  • Potrebna je predhodna medicinska dokumentacija – stari i noviji nalazi, otpusna pisma i sl.
  • Uvid u sve lijekove koje pacijent uzima.
  • Korisno je da i netko od ukućana bude pri ruci radi dodatnih informacija o bolesniku.

To sve omogućava da dobar doktor  sigurnije postavi  dijagnozu i odredi pravilno liječenje.

Često u takvim kućnim posjetama liječnik treba procijeniti da li starijeg bolesnika treba uputiti u bolnicu ili nastaviti kućno liječenje. Kućno liječenje je često povoljnije za starije osobe jer nema drastične promjene sredine i time značajnog stresa. Važna je i potpora obitelji  u odlukama  oko daljeg tijeka liječenja.